PDF Tisk
Pátek, 29 Březen 2019 00:00

 

Pozvánka

 

na členskou schůzi Zemědělského družstva Okrouhlička, sídlo Okrouhlička čp. 48, 582 53 Okrouhlička, IČ: 00122726, vedeného ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr XXV, vložka 24,

která se bude konat v pátek dne 26. dubna 2019 od 12.30 hod. v zasedací místnosti ZD Okrouhlička v sídle družstva.

 

Pokud se nemůžete zúčastnit, žádáme Vás o udělení plné moci jinému členovi našeho ZD. Tiskopisy jsou přiloženy k pozvánkám nebo je obdržíte na požádání v kanceláři ZD Okrouhlička.

 

Na členskou schůzi jsou zváni zaměstnanci ZD.

 

Oběd bude podáván před počátkem schůze - od 11:30 hod.

 

Program:

1/ Zahájení (volba sčitatelů, zapisovatele, ověřovatelů)

2/ Zpráva o činnosti představenstva

3/ Zpráva o činnosti kontrolní komise

4/ Projednání výsledku hospodaření za rok 2018 a schválení účetní závěrky

5/ Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018

6/ Zpráva za rostlinnou a živočišnou výrobu

7/ Diskuse

8/ Usnesení

9/ Závěr

 

 

Za Zemědělské družstvo Okrouhlička

Okrouhlička čp. 48, 582 53 Štoky

Kříž Milan, předseda představenstva