Živočišná výroba

 

Hlavní činností v živočišné výrobě je výroba mléka. Vedlejší činnost tvoří – prodej jalovic, telat, zástavového skotu a vyřazených krav.

V současnosti vlastníme 250 ks dojnic s vlastním obratem stáda s produkcí 1,4 mil. kg mléka. Základní stádo se skládá z plemen: Červená straka, Holstein a jako jediní v České republice chováme plemeno z jihozápadního Skotska - Ayrshire (80 ks). Z Finska byl dovezen nový býk tohoto plemene. Užitkovost stáda je 6400 litrů mléka. V roce 2011 jsme provedli rekonstrukci dojírny. Nyní je používaná rybinová dojírna 2x10 BOU-MATIC.

Telata jsou odchovávána v plastových individuálních boudách. Teletník je konstrukce K 98.

Odchov jalovic je na stáji Skřivánek při volném ustájení na hluboké podestýlce. Procento zabřezávání krav je 44 %, u jalovic 77 %.

V současné době tvoří při chovu skotu velký problém záněty a počet SB. Nemalou zásluhu na tomto má i horší kvalita objemných krmiv, proto jsme v roce 2011 postavili 4 nové silážní žlaby. Vlastníme míchárnu krmiv s kvalitním šrotovníkem.

V živočišné výrobě disponujeme 15 zaměstnanci.

 

Pro další informace lze kontaktovat vedoucího ŽV:

Kříž Milan - tel. 603 427 686