Rostlinná výroba

 

Zemědělské družstvo obhospodařuje celkem 777,13 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce od 430 m do 590 m. Hlavní činností v rostlinné výrobě je pěstování brambor, pšenice, ječeme a řepky. Brambory pěstujeme na ploše 70 ha, pšenice 99 ha, ječmen 74 ha, řepka 113 ha, kukuřice 55 ha a mák 33 ha. Zbývající část půdy je určena k výrobě krmných plodin.  

Z produkce obilovin je část sklizně určena k prodeji a část na krmné účely pro vlastní potřebu. Vlastníme posklizňovou linku na čištění obilovin s možností uskladnění 2/3 produkce.

Další činností v RV je pěstování olejnin a technických plodin jako je ozimá řepka - 113 ha. Pro výrobu výše jmenovaných plodin máme pěstební techniku.

 

Pro další informace lze kontaktovat vedoucího RV:

Beránek Vít - tel. 736 138 039